info@carnivalnews.net

5 vinkkiä turvallisuuspalvelujen ostajalle

Turvallisuus tuntuu vielä tänäkin päivänä olevan niin sanottu pakollinen paha monelle organisaatiolle. Turvallisuuteen liitetään sitkeästi mielikuvia, joilla menneessä maailmassa on saattanut olla todellisuuspohjaa: turvallisuus maksaa paljon, palvelu on huonoa ja turvallisuuspäällikkö on yrmeä. Turvallisuuspalvelut siinä missä niiden hankintakin ovat kuitenkin muuttuneet kultaiselta 80-luvulta.

Teknologinen kehitys siirtää pilvenreunalle yhä suurempaa datamäärää ja globalisaatio muuttaa turvallisuusuhkia – sekä aitoja uhkia että uskomuksia. Tässä tarkistuslista sinulle, joka haluat olla ajan tasalla kustannustehokkaiden turvallisuuspalveluiden hankinnassa.

1. Älä sitoudu suljettuun järjestelmään.

Ole tarkkana siitä, millaisilla alustoilla turvallisuusteknologiasi pyörii. Turvallisuusteknologia kerää ympäristöstäsi tehokkaasti dataa kameroiden ja sensoreiden avulla, mutta ellei tämä data pysty keskustelemaan muiden toimialojen tuottaman tiedon kanssa, ei se pääse täysiin oikeuksiinsa. Pilvialustat taipuvat varmemmin datan monipuoliseen hyödyntämiseen kuin paikalliset datavarastot. Tietyissä käyttöympäristöissä suljetut järjestelmät ovat kuitenkin arkipäivää vielä pitkään. Tällaiseenkin järjestelmäarkkitehtuuriin pystytään rakentamaan joustavuutta uusilla teknologioilla.

2. Tilaa turvallisuuden suunnittelua työtuntien sijaan.

Turvallisuuspalveluissa on jatkuvasti enemmän älykkyyttä ja ohjelmistot ovat nousseet avainasemaan turvallisuuden kokonaiskuvassa. Turvallisuus on suunniteltava turvallisuus edellä, ei piirivartioinnin tuntimäärät edellä. Saat turvallisuudesta eniten irti, kun määrittelet yhdessä palveluntarjoajan kanssa tavoitellun turvallisuuden tason. Suunnittelutaitoinen palveluntarjoaja ylläpitää tätä turvallisuustasoa yhdistelemällä kolmea modernin turvallisuuden osatekijää: älyä (ohjelmistoja), rautaa (laitteita) ja turvallisuuden ammattilaisia (ihmisiä).

3. Osta turvallisuutta, joka hyödyttää taloudellisesti.

Moderni turvallisuuspalvelu tuo liiketoiminnallista hyötyä organisaatiollesi joko 1) alentamalla kustannuksiasi tavalla tai toisella tai 2) kasvattamalla liiketoimintaasi tavalla tai toisella. Haasta turvallisuuspalveluiden tarjoaja kysymällä oikeita kysymyksiä. Miten turvallisuuspalvelut alentavat yrityksen kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä? Mitä uhkia turvallisuuspalvelut estävät ja ehkäisevät? Kuinka paljon vartiointityövoimaa etäpalvelut korvaavat? Kuinka paljon tehokkaammin algoritmi tunnistaa videokuvasta poikkeustilanteet ihmiseen verrattuna? Miten turvallisuusteknologiaa voi hyödyntää liiketoiminnassa?

4. Suosi laiteriippumattomia turvallisuuspalveluiden tarjoajia.

Kustannustietoiselle asiakkaalle on terve signaali, jos turvallisuusyritys ei ole sitoutunut yhteen ja ainoaan laitevalmistajaan turvallisuusteknologian ja ohjelmistojen suhteen. Laiteriippumaton toimittaja pystyy ketterästi kokoamaan eri palasista asiakkaalle turvallisuuskokonaisuuden, jolla haluttu turvallisuustaso pysyy yllä kustannustehokkaimmin ja asiakkaan tarpeisiin räätälöiden.

5. Ennakointi säästää euroja.

Suurin osa turvallisuusuhkista on hallittavissa ja ennakoitavissa oikeanlaisen suunnittelun avulla. Etä- ja analytiikkapalvelut tuovat samalla rahalla enemmän turvallisuutta, kun tilanteisiin pystytään reagoimaan reaaliajassa etäältä ja järjestelmiä voidaan monissa tapauksissa korjata ilman fyysistä käyntiä kohteessa. Etätoiminnot muuttavat parhaimmillaan asiakkaan turvallisuuden painopistettä ohjelmistoihin rakennetun älyn ansiosta: lihasta ja rautaa korvataan ketterällä ja älykkäällä etäteknologialla.

Nämä viisi vinkkiä eivät ehkä kymmenen vuoden päästä ole enää relevantteja. Turvallisuus muuttuu maailman mukana, ja juuri tästä syystä yksi asia ei muutu: kun ostat turvallisuuspalveluita kehityksen kärjessä olevalta toimijalta, olet varmimmissa käsissä. Mistä tällaisen toimijan sitten tunnistat? Ainakin siitä, että tuotemerkit ja teknologiat laitetaan palvelemaan organisaatiosi turvallisuutta parhaalla tavalla, eikä toisinpäin.

Vastaa