info@carnivalnews.net

Yritysten tietoturvassa parantamisen varaa

Varsinaisuomalaisista Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä noin 74 prosenttia on lisännyt etätyömahdollisuuksia koronapandemian aikana. Osuus on hieman laskenut vuodesta 2021, jolloin luku oli noin 87 prosenttia. Etätyön määrä ei kuitenkaan vähentynyt, vaan etätyömahdollisuuksia lisänneiden yritysten määrä on sen sijaan hieman laskenut.

Työnantajien arvio etätyön vaikutuksista työssä suoriutumiseen on muuttunut neutraalimmaksi vuoden aikana. Vastanneista noin 59 prosenttia arvioi työn tehokkuuden säilyneen nyt ennallaan, kun luku vuosi sitten oli noin 48 prosenttia.

 2021 (%)2022 (%)
Työn tehokkuus on laskenut etätyössä19,310
Työn tehokkuus on pysynyt ennallaan etätyössä47,758,9
Työn tehokkuus on noussut etätyössä2520
EOS811,1

Vain puolet yrityksistä on panostanut tietoturvallisuuteen

Etätyön tietoturvallisuuteen on panostanut 53,4 prosenttia vastaajista, kun osuus vuosi sitten oli lähes sama eli 53,9 prosenttia. Samalla yritykset vastaavat, että tietoturvariskit ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Määrä on kasvanut noin 42 prosentista noin 51 prosenttiin. Tietoturvauhkien katsotaan siis selvästi kasvaneen, mutta asialle ei ole tehty yrityksissä mitään. Erityisesti tietojenkalasteluyritykset ja yritykset murtautua tietojärjestelmiin ovat kasvaneet kuluneen vuoden aikana. Huijausviestien ja epäilyttävien sähköpostien määrä on kasvanut selvästi, selviää kyselystä.

”Viime viikkojen Ukrainan tapahtumat ovat olleet sekä surullisia että huolestuttavia. Tilanne on kasvattanut myös suomalaisiin yrityksiin kohdistuvaa kybervaikuttamisen uhkaa. Traficom, suojelupoliisi ja monet asiantuntijat ovat kehottaneet yrityksiä kiinnittämään huomiotaan tietoturvauhkien torjuntaan”, sanoo Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja, Lounea Oy:n yritysliiketoiminnan johtaja Petri Syväjärvi.

”Kuten nyt olemme tämän kauppakamarin etätyökyselyn myötä saaneet sivujuonteena havaita, huoli on todella aiheellinen. Tietoturvasta huolehtiminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt”.

Kyselyn mukaan ne yritykset, jotka ovat panostaneet tietoturvallisuuteen, kertovat mm. ottaneensa käyttöön VPN-yhteydet ja vahvan tunnistautumisen. Yritykset kertovat myös panostaneensa palomuureihin ja virusohjelmiin sekä kasvattaneensa salasanasuojausten varmuutta. Varmuuskopiointia on kehitetty ja henkilöstöä koulutettu tietoturva-asioissa.

Etätyö on vakiintunut vuodessa

Etätyön tekeminen on yrityksissä vuoden aikana vakiintunut, osoittaa kysely. Etätyö ei enää muuta työn tekemisen tapoja tai tehokkuutta niin radikaalisti kuin pandemian alkuvaiheissa, jolloin monet yritykset siirtyivät ensi kertaa laajempaan etätyöhön.

Etätyön onnistumisen ja tehokkuuden lisääntymisen syiksi vastaajat nimeävät useimmiten toimivat yhteydet, ohjelmistot ja laitteet. Onnistumista tukevat myös säännölliset yhteiset palaverit ja yhteydenpito sekä mahdollisuus työskennellä myös työpaikalla.

”Etätyö on tuonut paljon hyvää, mutta moni vastaaja kertoo sen toisaalta tekevän johtamisesta ja esimiestyöstä entistä haastavampaa”, kertoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”Esimiehiltä edellytetään suurempaa aktiivisuutta ja toisaalta työntekijöiltä suurempaa itseohjautuvuutta kuin lähityössä. Tähän vielä uuteen johtamistilanteeseen tarvitaan tukea, malleja ja välineitä.”

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään etätyöhön liittyvistä käytännöistä helmikuussa 2022. Vastaava edellinen kysely tehtiin helmikuussa 2021. Vastauksia saatiin vuonna 2022 yhteensä 93 ja vuonna 2021 yhteensä 91. Vuonna 2022 vastauksista 25 % oli teollisuusyrityksistä, 13 % kaupan alan yrityksistä ja 10 % informaatio- ja viestintäalan yrityksistä. Vastaajista 72 % työllistää enintään 50 henkilöä ja 28 % enemmän kuin 50 henkilöä.

Lähteet: STT / Turun kauppakamari

Vastaa